Başarılı İnsanların Ortak Davranışı: Kendini Sorgulamak